Testit


Yksinluistelun testit

 

Yksinluistelun testijärjestelmä koostuu kahdesta osasta – Perustesteistä ja Elementtitesteistä. Perustestejä on 5 ja elementtitestitasoja 6. Testitaso määrittelee kilpailusarjan, jossa luistelija saa kilpailla. Perustesteillä testataan luistelijan perusluistelutaitoa, askeleita ja liukuja ja suorittaminen perustuu ikäajatukseen.

Testattavia asioita ovat kuviot eteen/taakse ja ulos/sisään: kaaret ja kaarenvaihdot, kolmoset, kaksoiskolmoset, vastakolmoset, käänteet, vastakäänteet ja silmukat, sirklaukset eri suuntiin eri vaikeustasojen askeleet/askelsarjat ja perusvaakaliu’uista vaativimpiin liukuihin.

Perustestejä suoritetaan testitilaisuuksissa kun se seuralle/alueelle parhaiten aikataulullisesti sopii.
Elementtitesteissä luistelijan on suoritettava määritellyt elementit, hypyt ja piruetit, joko STLL:n alaisessa valinta - tai loppukilpailussa, SM-kilpailussa, ISU:n kalenterin kansainvälisessä kilpailussa (ei InterClub/alue/kutsukilpailussa) tai erillisessä testitilaisuudessa. 

Perustestit muuttuvat kaudesta 2020-2021, jolloin perustestitasoja on 6. Uusia perustestejä voi suorittaa 2.3.2020 alkaen.

Kilpaillakseen tintit, minit, taitajat, alue-, aikuisten ja B-silmut sarjassa tai noviisien sarjassa, ei tarvitse suorittaa minkään tason perus- tai elementtitestiä. Noviisit, jotka tavoittelevat valtakunnallista kulta/hopeafinaalipaikkaa 2020-2021 ja on kuitenkin oltava niin sanoituissa SB-kilpailuissa (Season best) elementtitesti 2 suoritettuna. Kaudella 2021-2022 voidakseen tavoitella loppukilpailupaikkaa kansallisissa noviiseissa, luistelijalla pitäisi olla suoritettuna sekä perustesti 2 että elementtitesti 2. Kilpaillakseen muissa sarjoissa on suoritettava elementtitestit kaudella 2020-21.

Lisätietoja testeistä

 

Kilpailusarja Perustesti Elementtitesti
B-Silmut* Perustesti 1 Elementtitesti 1
A-Silmut Perustesti 2 Elementtitesti 2
Debytantit Perustesti 3 Elementtitesti D3
Kansalliset noviisit* Perustesti 2 Elementtitesti 2
SM-noviisit Perustesti 4 Elementtitesti 4
Kansalliset juniorit Perustesti 4 Elementtitesti 3
Kansalliset seniorit Perustesti 4 Elementtitesti 3
SM-juniorit Perustesti 5 Elementtitesti 5
SM-seniorit Perustesti 5 Elementtitesti 6

 

*suositus