Aikuisluistelukoulu

Aikuisluistelukouluss harjoitellaan monipuolisesti taitoluistelun eri osa-alueita edeten aivan perusluistelun alkeista erilaisiin käännöksiin, askeleisiin, alkeishyppyihin ja piruetteihin. Jokainen voi edetä rauhallisesti omaan tahtiin kannustavassa ympäristössä.

Harjoitusten tarkoituksena on kehittää lajitaitoja (liuku, painonsiirto, rotaatio, käännökset ja kääntyminen), mutta myös parantaa kuntoa, tasapainoa ja notkeutta.

Oleellista harjoituksissa on iloinen ja kannustava ilmapiiri sekä uuden oppimisen kokemukset.