Päivitetty suositus: Paluu urheiluun COVID-19-taudin jälkeen

11.2.2022

https://terveurheilija.fi/ajankohtaista/paivitetty-suositus-paluu-urheiluun-covid-19-taudin-jalkeen/